Tietosuojaseloste

Tiina Karhula Photographyn:N TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 22.1.2019

REKISTERIEN YLLÄPITÄJÄ

tmi Tiina Karhula
Y-tunnus 22546805
Huhtakoukku 3 as 5
02340 Espoo

REKISTERIEN YHTEYSHENKILÖ

Tiina Karhula
Huhtakoukku 3 as 5
02340 Espoo
info@tiinakarhula.com

REKISTERIEN NIMET

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri tmi Tiina Karhula valokuva-arkistot ja asiakasrekisteri (kuvarekisteri)

MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN?

Henkiötietoja käsitellään yrityksen:

1. Asiakas- ja ostosrekisterin ylläpitämiseen
2. Yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
3. Laskujen välittämiseen ja säilömiseen

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
Henkilötietojen käytön perusteena on rekisteröidyn suostumus ja/tai oikeutettu etu, kuten asiakkuus tai työsuhde.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT
http://www.tiinakarhula.com

Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista.

Yrityksen kuvarekisteri koostuu Tiina Karhulan ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki. Valokuvista on säädetty erikseen kuvaussopimuksessa.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.

Lasten henkilötietojen käsittely
Rekisteri ei sisällä alle 16-vuotiaiden tietoja

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä.

Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.

LISÄÄ OIKEUKSISTA

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Suomen henkilötietolaki
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

TYPE AND HIT ENTER